Przygotowanie do wizyty

Przed wizytą należy zaopatrzyć się w NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĘ, stosowną do przeprowadzanego badania:

* badania wstępne i okresowe:

- skierowanie na badanie profilaktyczne od pracodawcy                                      – posiadane aktualne wyniki badań lub konsultacji

* badanie kontrolne  – dla osób, które przebywały na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni:

- skierowanie na badanie profilaktyczne od pracodawcy                                      - zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończeniu leczenia                               – karta informacyjna leczenia szpitalnego (dotyczy osób hospitalizowanych)       – wyniki posiadanych badań wykonywanych podczas leczenia

* badania lekarskie kandydatów na kierowców i kierowców już posiadających prawo jazdy:

- bez skierowania – jeżeli osoba badana nosi okulary , musi je ze sobą zabrać na badanie

- dokument tożsamości z  numerem PESEL

* badania kierowców do świadectwa kwalifikacji:

- bez skierowania                                                                                                                                 – jeżeli osoba badana nosi okulary , musi je ze sobą zabrać na badanie                – dokument z numerem PESEL,                                                                              – aktualne badanie psychotechniczne wykonane przez pracownię badań psychologicznych kierowców

* badania do pracy na wysokości:

- skierowanie na badania profilaktyczne od pracodawcy z zaznaczeniem, że to praca powyżej 3 metrów                                                                                         – aktualne badanie okulistyczne, laryngologiczne i neurologiczne

* badania kandydatów do szkół/uczelni/doktorantów

- skierowanie na badania profilaktyczne

* badania sanitarne

- skierowanie na badanie sanitarno – epidemiologiczne od pracodawcy               – książeczka sanitarna + wynik badania kału na nosicielstwo

* badania dla Urzędu Pracy

- skierowanie z Urzędu Pracy z informacją na jakim stanowisku pracownik będzie zatrudniony i w jakim zakładzie pracy


Comments are closed.