Oferta badań

Badania z zakresu medycyny pracy:

  • badania lekarskie wstępne, okresowe oraz kontrolne pracowników
  • badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz badania lekarskie kierowców zawodowych (wg Ustawy o Transporcie Drogowym)
  • badania lekarskie uczniów, studentów, doktorantów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu mają kontakt z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia
  • badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych i aktualizacja książeczek zdrowia
  • badanie lekarskie pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące
  • badania lekarskie osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających broń
  • badania lekarskie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
  • badania lekarskie operatorów wózków widłowych
  • świadczenia na wniosek osób zainteresowanych objęciem profilaktyczną opieką zdrowotną (tj prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi współpracujące, osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, rolnicy indywidualni i pracujący z nimi domownicy)
  • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zakładów pracy chronionej
Comments are closed.