Oferta badań

Badania z zakresu medycyny pracy:

 • badania lekarskie wstępne, okresowe oraz kontrolne pracowników
 • badania lekarskie do pracy na wysokości
 • badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz badania lekarskie kierowców zawodowych (wg Ustawy o Transporcie Drogowym)
 • badania lekarskie uczniów, studentów, doktorantów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu mają kontakt z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia
 • badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych i aktualizacja książeczek zdrowia
 • badanie lekarskie pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące
 • badanie lekarskie osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej
 • badania lekarskie osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
 • badania lekarskie kandydatów do objęcia urzędu sędziego lub prokuratora
 • badania lekarskie pracowników ochrony fizycznej
 • badania lekarskie osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających broń
 • badania lekarskie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
 • badania lekarskie operatorów wózków widłowych
 • wykonywanie szczepień ochronnych w celu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych u osób pracujących, narażonych na działanie czynników biologicznych występujących na danym stanowisku pracy
 • świadczenia na wniosek osób zainteresowanych objęciem profilaktyczną opieką zdrowotną (tj prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi współpracujące, osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, rolnicy indywidualni i pracujący z nimi domownicy)
 • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zakładów pracy chronionej
Comments are closed.